fbpx

(érvényes 2018. május 25-től)

I. A Tájékoztató hatálya, célja

1.1. Jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza (továbbiakban „Tájékoztató”) a Sales Contact Szolgáltató Kft. (székhely: 1115 Budapest, Halmi u. 61., cégjegyzékszám: 01-09- 910369, adószám: 14579770-2-43, EU adószám: HU14579770), mint adatkezelő – továbbiakban: „Adatkezelő” – az általa üzemeltetett adaptivemedia.hu weboldal – továbbiakban: „Weboldal” – üzemeltetése, valamint hirdetésszervezési szolgáltatásai során alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket.
1.2. Jelen Tájékoztató az Adatkezelő weboldalán, valamint mobil vagy táblagép alkalmazásában a Felhasználókról az 1.1. pontban leírtak szerint gyűjtött személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

1.3. A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Médiahirdetési-felület értékesítő különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (továbbiakban „Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban „Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban „Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban „Grtv.”) rendelkezéseit.

II. Kezelt adatok

2.1. Jelen Tájékoztató 2.2-2.4 pontjaiban felsorolt információk, III. fejezetben leírt célból és módon történő hasznosításához.
2.2. A Weboldalt látogatókról (továbbiakban: „Felhasználó”) a Tájékoztató V. pontjában leírt webanalitikai rendszerek különböző adatokat kezelnek a Felhasználóról olyan módon, hogy cookie- kat és egyéb kliens oldali tárolókat helyeznek el a Felhasználók számítógépén. Ezek az adatok következők lehetnek:

– Böngésző típusa és annak beállításai;
– Az eszközön futó operációs rendszer és az eszköz típusa;
– Süti (cookie) információk (pl. eszközök és böngészők megkülönböztetésére, leiratkozásra stb.);
– az IP cím amelyről a Felhasználó felkereste az adott weboldalt;
– az eszköz földrajzi helyére vonatkozó adatok, amennyiben azt a Felhasználó eszközbeállításai során engedélyezte.
2.3. Adatkezelő a szolgáltatásai nyújtásához (ajánlatadás, üzleti kapcsolattartás, kommunikáció) az alábbi személyes adatokat kezelheti ügyviteli rendszerében:
– Név
– Cégnév
– Beosztás
– Telefonos, e-mail, egyéb webes elérhetőségek
– Fénykép
2.4. Adatkezelő a rendszeres hírlevelei (pl. SALEjegyzet) és rendezvény meghívói kiküldéséhez az alábbi személyes adatokat kezeli a mailchimp rendszerében:
– Név
– E-mail cím

III. Az adatkezelés célja

3.1. Az Adatkezelő 2.2. pontban leírt adatok kezelésének célja a Weboldal üzemeltetése az alábbiak szerint, üzletszerzési céllal:
– online mérés – mint a Weboldal üzemeltetője számára fontos, hogy információval rendelkezzenek, hány különböző Felhasználó látogatta a Weboldalt. Szintén fontos számukra, hogy az egyes Felhasználók hány oldalletöltést végeztek az oldalon, valamint hány alkalommal kattintottak az egyes tartalmakra, stb. Az online mérések során a cookie-k segítségével állnak rendelkezésre ezen információk az üzemeltető számára, valamint az egyes tartalmak kiértékelése a Weboldal látogatottsági statisztikai adatainak segítségével történik;
3.2. Az Adatkezelő 2.3. és 2.4. pontokban leírt adatok kezelésének célja Adatkezelő szolgáltatásainak értékesítése az alábbiak szerint, üzletszerzési céllal:
– tájékoztató hírlevél kiküldés az új termékekről, szolgálatásokról
– Adatkezelő rendezvényeire történő részvételi felhívás küldése, melyek célja szintén az üzleti kapcsolattartás és az új termékekről, szolgálatásokról történő informálás.

3.3. A 2.2. pontban leírt adatok minden esetben kizárólag mérés céljából kerülnek felhasználásra. A cookie és IP cím adatokat az Adatkezelő soha nem köti össze olyan egyéb információkkal, mely lehetővé tenné az ezen adatok mögött álló személy beazonosítását. Nem kerülnek kezelésre az online űrlapokban kitöltött információk sem. Nem kerülnek rögzítésre, tárolásra és kezelésre a Felhasználók magánéletére vonatkozó információk, mint például a vallás, politikai nézet vagy szexuális irányultság.

3.4. A Felhasználóknak lehetősége van a külső szolgáltató által üzemeltetett rendszer segítségével az adatkezelésről lemondani (opt-out). Amennyiben egy Felhasználó ezt megteszi, a továbbiakban a szolgáltatók nem gyűjtenek róla további adatokat. A lemondás úgy működik, hogy a Felhasználó eszközén az adott böngészőre vonatkozóan -amelyben e beállítást elvégezték- egy cookie kerül elhelyezésre, amely jelzi a külső szolgáltató rendszere számára, hogy az adatgyűjtésről való lemondás megtörtént. Amennyiben a Felhasználó böngészőt illetve eszközt vált, vagy törli a böngészési előzményeket beleértve a cookie-kat is, újra el kell végezze a lemondást a beállítások módosításával az adott eszközre és böngészőre vonatkozóan.

3.5. Amennyiben a Felhasználó feliratkozott hírlevelünkre, bármikor jogosult a hírlevél küldést visszavonni. Ilyen esetben küldjön egy üzenetet az adatkezeles@adaptivemedia.hu email címre, vagy iratkozzon le a hírlevélben vagy meghívóban rendelkezésre álló linken.

IV. Az adatkezelés jogalapja

4.1. A jelen Tájékoztató 2.2 és 2.3 pontjaiban felsorolt személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában az Adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából illetve üzletszerzési célból, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül kezelheti.

4.2. A jelen Tájékoztató 2.4 pontjában felsorolt személyes adatokat az érintett személyi külön hozzájárulásával kezeli.

V. Külső szolgáltatók/adatfeldolgozók

5.1. A Felhasználó a Weboldal használatával hozzájárul az eszközéhez kapcsolódó információk jelen fejezetben felsorolt külső szolgáltató által történő hasznosításához.

5.2. Az Adatkezelő a Google Inc. Google Analytics szolgáltatását használja. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A Google AdSense cookie-t helyez el és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el.

5.3. A webanalitikai partnerek a felhasználói szokások mérésével, információgyűjtés céljából a cookie- kat alkalmaznak. A szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetőek a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon és a kattintásmérő eszközök visszautasítására nincs lehetőség. A cookie-król és azok kezeléséről az alábbi weboldal tartalmaz bővebb felvilágosítást: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/.
5.4. Hírlevelek kiküldéséhez a Mailchimp rendszerét használjuk, melynek üzemeltetője a The Rocket Science Group LLC és az adatvédelmi irányelvekről az alábbi weboldal tartalmaz bővebb felvilágosítást: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
5.5. Weboldalunkon a Facebook közösségi modulját (plugin) is használjuk. Ezt a szolgáltatást a Facebook Inc. szolgáltatja. A Facebook üzemeltetője Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Ha felkeresi a Weboldalt, a böngészője közvetlen kapcsolatot teremt a Facebook szerverével. A plugin tartalmát a mindenkori szolgáltató direkt az böngészőjébe közvetíti és beépül az oldalba. A plugin beépítésének köszönhetően a Facebook információkat kap arról, hogy a böngészője betöltötte a megfelelő oldalt akkor is, ha nem rendelkezik profillal vagy épp nincs bejelentkezve. Ez az információ (az IP címet is beleértve) a böngészőjétől közvetlenül a szolgáltató USA-ban található szerverére továbbítják és ott tárolják.
Ha a Facebooknál bejelentkezett, akkor a Felhasználó látogatását a weboldalunkon hozzárendelik az Felhasználó Facebook profiljához. Ha kapcsolatot teremtenek a pluginnel, pl. használják a „Tetszik” gombot, a megfelelő információ is közvetlenül a szolgáltató szerverére továbbítják és ott tárolják.
Az adatgyűjtés célját és terjedelmét, információkat az adatok további feldolgozásáról és felhasználásáról, a Felhasználó jogairól és az adatvédelmi beállítások lehetőségeiről, módosításairól a szolgáltató adatvédelmi rendelkezéseiben olvashat: https://www.facebook.com/policies/cookies

VI. A Tájékoztató módosítása

6.1 Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa és azt az adaptivemedia.hu oldalon tegye közzé.

VII. Jogérvényesítési lehetőségek

7.1 Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal kereshetők az Adtakezelő munkatársai is az adatvedelem@adaptivemedia.hu címen.
7.2 Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben a felügyeleti szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).
7.3 A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Budapest, 2018. május 25.