ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(érvényes 2018. május 25-től)

I. A Tájékoztató hatálya, célja

1.1. Jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza (továbbiakban „Tájékoztató”) a Sales Contact Szolgáltató Kft. (székhely: 1115 Budapest, Halmi u. 61., cégjegyzékszám: 01-09- 910369, adószám: 14579770-2-43, EU adószám: HU14579770) mint megbízott hirdetés értékesítési partner – a továbbiakban „Médiahirdetési-felület értékesítő” – az általa értékesített weboldalak – továbbiakban: „Adatkezelő” – által a hirdetés értékesítés során alkalmazott adatvédelmi és -kezelési Médiahirdetési-felület értékesítő a vele szerződésben lévő Adatkezelő weboldalain található hirdetési helyek értékesítésében vesz részt, a továbbiakban „Szolgáltatás”. Ezen weboldalak látogatói (továbbiakban: „Felhasználó”) számára a weboldalak látogatása, illetve mobil vagy táblagép alkalmazásainak használata közben különböző tartalmi elemek és hirdetések jelennek meg, melyek közül jelen Tájékoztató a Médiahirdetési-felület értékesítő által szervezett hirdetésekre vonatkozik, minden egyéb hirdetésre és tartalmi elemre az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója vonatkozik.

1.2. Jelen Tájékoztató az Adatkezelő weboldalán, valamint mobil vagy táblagép alkalmazásában a Felhasználókról az 1.1. pontban leírtak szerint gyűjtött személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

1.3. A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Médiahirdetési-felület értékesítő különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (továbbiakban „Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban „Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban „Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban „Grtv.”) rendelkezéseit.

II. Kezelt adatok

2.1. A Médiahirdetési-felület értékesítő, valamint az Adatkezelő az online hirdetések kiszolgálásához külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló társaságokat vesz igénybe (továbbiakban: „Adatfeldolgozó”). A Médiahirdetési-felület értékesítő ezúton tájékoztatja a Felhasználókat az egyes Adatfeldolgozó partnerei által végzett tevékenységéről. A Felhasználó a Médiahirdetési- felület értékesítő által értékesített weboldalak, illetve mobil vagy táblagép alkalmazásainak használatával hozzájárul a személyéhez kapcsolódó, jelen Tájékoztató 2.2 pontjában felsorolt információk, 3.1 pontban leírt célból és módon történő hasznosításához.

2.2. Az online hirdetések weboldalakon történő megjelenése során a webanalitikai és hirdetés- kiszolgáló rendszerek különböző adatokat kezelnek a Felhasználóról olyan módon, hogy cookie- kat és egyéb kliens oldali tárolókat helyeznek el a Felhasználók számítógépén. Ezek az adatok következők lehetnek:

III. Az adatkezelés célja

3.1. Az Adatkezelő adatkezelésének célja a Szolgáltatások nyújtása az alábbiak szerint, üzletszerzési céllal:

3.2. A 3.1. pontban leírt adatok minden esetben kizárólag mérési illetve hatékonyabb hirdetés- kiszolgálási, valamint jobb online élmény nyújtása céljából kerülnek felhasználásra. A cookie és IP cím adatokat az Adatkezelő és a Médiahirdetési-felület értékesítő soha nem köti össze olyan egyéb információkkal, mely lehetővé tenné az ezen adatok mögött álló személy beazonosítását. Nem kerülnek kezelésre az online űrlapokban kitöltött információk Nem kerülnek rögzítésre, tárolásra és kezelésre a Felhasználók magánéletére vonatkozó információk, mint például a vallás, politikai nézet vagy szexuális irányultság.

3.3. A Felhasználóknak lehetősége van a külső szolgáltatók által üzemeltetett rendszer segítségével az adatkezelésről, pl. a személyre szabott hirdetésekről lemondani (opt-out). Amennyiben egy Felhasználó ezt megteszi, a továbbiakban a szolgáltatók nem gyűjtenek róla további adatokat. A lemondás úgy működik, hogy a Felhasználó eszközén az adott böngészőre vonatkozóan -amelyben e beállítást elvégezték- egy cookie kerül elhelyezésre, amely jelzi a külső szolgáltató rendszere számára, hogy az adatgyűjtésről való lemondás megtörtént. Amennyiben a Felhasználó böngészőt illetve eszközt vált, vagy törli a böngészési előzményeket beleértve a cookie-kat is, újra el kell végezze a lemondást a beállítások módosításával az adott eszközre és böngészőre vonatkozóan.

IV. Az adatkezelés jogalapja

4.1. A jelen Tájékoztató II. fejezetében felsorolt személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában az Adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából illetve üzletszerzési célból, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül kezelheti.

V. Webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló külső szolgáltatók

5.1. A Felhasználó az Adatkezelő weboldalainak, illetve mobil vagy táblagép alkalmazásainak használatával hozzájárul az eszközéhez kapcsolódó információk jelen fejezetben felsorolt külső szolgáltató által történő hasznosításához.

5.2. A Szolgáltatás során a hirdetések kiszolgálását az Internet BillBoard a.s. biztosítja, amelynek szolgáltatásairól és adatkezeléséről a http://www.ibillboard.com/en/privacy-information/oldalon található további információ.

5.3. A Szolgáltatás során az AppNexus Inc. rendszere gyűjt adatokat a Felhasználókról, amelyek alkalmasak arra, hogy a böngészési előzmények alapján különböző profilokat alkosson értékesítési, üzletszerzési céllal, ugyanakkor a platform nem gyűjt a felhasználók közvetlen azonosításra használható adatot. Az AppNexus szolgáltatásairól és adatkezeléséről, valamint a beállítások módosításáról a https://appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy oldalon található további információ.

5.4. Az Adatkezelő a Google Inc. Google Analytics és Google AdSense szolgáltatását használja. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A Google AdSense cookie-t helyez el és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google AdSense és a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el.

5.5. A Gemius Hungary Kft. az online forgalom- és közönségmérési szolgáltatása során cookie-t alkalmaz az internetező által használt böngésző beazonosítása, az új és visszatérő látogatók megkülönböztetése, és a látogatókra vonatkozó statisztikák készítése céljából. A Gemius adatkezelési gyakorlatának részleteiről, a kezelt adatok köréről és a Gemius által alkalmazott cookie megtiltásának módjáról a Gemius weboldala tartalmaz bővebb felvilágosítást: http://www.gemius.hu/adatvedelmi-iranyelvek.html.

5.6. A webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló partnerek a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából a cookie- k mellett web beacont és click taget (kattintási hivatkozás és mérő) alkalmaznak. A szolgáltatók által elhelyezett cookie-k is bármikor törölhetőek a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon és a kattintásmérő eszközök visszautasítására nincs lehetőség. A cookie-król és azok kezeléséről az alábbi weboldal tartalmaz bővebb felvilágosítást: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/.

VI. Egyéb külső szolgáltatók, hirdetők

6.1. Médiahirdetési-felület értékesítő egyes Szolgáltatásai során a megrendelőivel közvetlenül (hirdetők) ill. a hirdetők által megbízott közvetítőn keresztül (médiaügynökség) van kapcsolatban (továbbiakban együttesen: „Megrendelő”). A Szolgáltatás keretében közzétett hirdetések weboldalakon történő megjelenéséhez, a megjelenések teljesülésének méréséhez, megrendelőink is, Adatfeldolgozónak minősülő hirdetés- kiszolgáló partnerek külső szolgáltatásait veszik igénybe, továbbá az online hirdetések még hatékonyabb megtervezése és kiszolgálása érdekében más, külső szolgáltatók által biztosított technológiákat is használhatnak, amelyek során közvetlen azonosításra nem alkalmas, de személyes adatnak minősülő adatokat is gyűjthetnek. Médiahirdetési-felület értékesítő az alábbi Adatfeldolgozó partnerekkel működik együtt:

1080 P Solution Agency Kft.
Adanima Consulting Kft.
ADDICT Interactive Kft.
Affiliate Network Kft.
AMC Networks CE Kft.
Arena Media Hungary Kft.
ARMADILLO DESIGN Kft.
AXN Europe Ltd.
Big Bang Media Kft
Café Reklám Zrt.
CARAT Hungary 21. Média Kft.
Dentsu Aegis Network Hungary Média Kft.
DUNA AUTÓ Zrt.
EURONEON Kft.
Experience TEN Kft.
FastBridge Hungary Kft.
Flux Communications Kft.
FORMULA INVESTMENT HOUSE Ltd.
FRANK Digital Kft.
GEMIUS Hungary Kft.
Havas Media Hungary Kft.
Initiative Media Kft.
InterCom Zrt.
KATEDRA Kft.
Lidl Magyarország Bt.
Mafab s.r.o.
Mconnect Hungary Kft.
Mcsoport Magyarország Kft.
Media Insight Kft.
MediaCo Hungary Kft.
MediaCom Magyarország Kft.
MEDIATOR GROUP Kft.
METs Hungary Kft.
Mezőkövesdi VG Nonprofit Zrt.
MFuture Hungary Kft.
Mindshare Médiaügynökség Kft.
MMS Comm. Hungary Kft.
Mozinet Kft.
MyT Group Kft.
Neo Interactive Kft.
New Land Media Kft.
OMG Hungary Kft.
Österreich Werbung Kft.
PALOTA AUTOMOBIL Kft.
PanMedia Kft.
PM Digital Kft.
ProduCom Kft.
PROFIDENT Kft.
Republic Group Kft.
SCHILLER AUTÓHÁZ Kft.
Sió ECKES Kft.
Spar Magyarország Kft.
SPIRITCOM Kft.
Szegedi Szabadtéri Nonpr. Kft.
TargetMax Kft.
TEAM RED Media Kft.
The & Partnership Kft.
United Netlines Kft.
Universal McCann Kft.
VIZEUM Hungary Média Kft.
Wavemaker Hungary Kft.
Weco-Travel Kft.
Westend Inghaszn. és Üz. Kft.
WORLD WEB NETWORK Ltd.

6.2. Az automatizált módon működő hirdetési rendszereken keresztül a Médiahirdetési-felület értékesítő által értékesített weboldalakon reklámszolgáltatást igénybe vevő hirdetőkkel Médiahirdetési-felület értékesítőnek közvetlen kapcsolata nincs, mivel az automatizált hirdetésekhez szintén technológiai külső szolgáltatók (ún. SSP-k, amelyek szintén adatfeldolgozónak minősülnek) szolgáltatásait használjuk, amelyek az alábbiak szerint működnek:

Adatfeldolgozó társaság neve Kezelt adatok megnevezése Adatkezelés célja Adatkezelés ideje/ időszaka Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató elérhetősége Adatkezelési beállítások módosítása
AppNexus (Tailwind EMEA Holdings Ltd) lásd Tájékoztató 2.2 pont lásd Tájékoztató 3.1 pont 30-60 nap appnexus.com/en/company/privacy-policy appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#choices
Adform A/S lásd Tájékoztató 2.2 pont lásd Tájékoztató 3.1 pont 30-60 nap site.adform.com/uncategorized/product-and-services-privacy-policy/ site.adform.com/privacy-policy-opt-out/
Google AdSense (GOOGLE IRELAND LTD.) lásd Tájékoztató 2.2 pont lásd Tájékoztató 3.1 pont 30-60 nap google.hu/intl/hu/policies/privacy/ google.hu/intl/hu/policies/privacy/
Google AdX/DFP (GOOGLE IRELAND LTD.) lásd Tájékoztató 2.2 pont lásd Tájékoztató 3.1 pont 30-60 nap google.hu/intl/hu/policies/privacy/ google.hu/intl/hu/policies/privacy/
iBillboard (Internet BillBoard a.s.) lásd Tájékoztató 2.2 pont lásd Tájékoztató 3.1 pont 30-60 nap ibillboard.com/en/privacy-information/ ibillboard.com/en/privacy-information/
Project Agora EMEA LTD. lásd Tájékoztató 2.2 pont lásd Tájékoztató 3.1 pont 30-60 nap projectagora.com/privacy-policy/project-agora-platform/ projectagora.com/privacy-policy/project-agora-platform/
Rubicon Project, Inc. lásd Tájékoztató 2.2 pont lásd Tájékoztató 3.1 pont 30-60 nap rubiconproject.com/privacy-policy/ rubiconproject.com/privacy/consumer-online-profile-and-opt-out/
SMART ADSERVER SAS lásd Tájékoztató 2.2 pont lásd Tájékoztató 3.1 pont 30-60 nap smartadserver.com/company/privacy-policy/ smartadserver.com/company/privacy-policy/
Taboola (Tailwind EMEA Holdings Ltd) lásd Tájékoztató 2.2 pont lásd Tájékoztató 3.1 pont 30-60 nap taboola.com/privacy-policy www.taboola.com/privacy-policy#optout
Teads Schweiz GmbH lásd Tájékoztató 2.2 pont lásd Tájékoztató 3.1 pont 30-60 nap teads.tv/privacy-policy/ teads.tv/privacy-policy/
SIA “Setupad” lásd Tájékoztató 2.2 pont lásd Tájékoztató 3.1 pont 30-60 nap setupad.com/privacypolicy setupad.com/privacypolicy

6.3. Médiahirdetési-felület értékesítő a Szolgáltatásai során a megrendelők (hirdetők, médiaügynökségek vagy automatizált hirdetési rendszerek) által a felhasználókról gyűjtött bármely adat esetén azok adatkezelője a megrendelő, adatfeldolgozója pedig szintén a megrendelő vagy az általa megbízott cég, amely adatok kezelésére és feldolgozására az adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója.

VII. A Tájékoztató módosítása

7.1. Médiahirdetési-felület értékesítő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa és azt az adaptivemedia.hu oldalon tegye közzé.

VIII. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal kereshetők a Médiahirdetési-felület értékesítő munkatársai is az [email protected] címen.

8.2. Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben a felügyeleti szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: [email protected]; honlap: naih.hu).

8.3. A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Budapest, 2018. május 25.